Lidé

Lidé jsou rasa s obrovskou populací které překlenuje mnoho impérií Království. Mají relativně krátkou dobu života. Najdeme je na kterémkoli kontinentu od Triagie přes Novindus až po Winet. Lidé jsou známí svou vynalézavostí a schopností přizpůsobit se takřka každé situaci.